Termeni și condiții

Conţinutul website-lui totalclinic.ro este protejat de legile dreptului de autor. Toate drepturile sunt rezervate CENTRUL MEDICAL TOTALCLINIC S.R.L.. Toate materialele (incluzând, fără limitări, toate articolele, textele, imaginile, logo-urile şi design-ul) conţinute în acest site sunt protejate de legile dreptului de autor şi nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fără acordul scris al CENTRUL MEDICAL TOTALCLINIC S.R.L.. Este interzisă modificarea conţinutului acestor pagini, precum şi copierea, distribuirea, transmiterea, publicarea, reproducerea, realizarea de creaţii derivate din orice informaţie său serviciu obţinut de pe sau prin intermediul site-ului.

Cu toate acestea, este posibilă descărcarea sau copierea materialelor specifice disponibile în acest sens. Fiind destinate exclusiv scopurilor personale, non-comerciale, utilizarea lor în scopuri comerciale este interzisă.

Pentru orice întrebare sau cerere de utilizare a materialelor de pe acest website, ne puteţi contacta la office@totalclinic.ro.

Pentru a răspunde întrebărilor utilizatorilor şi pentru a obţine date referitoare la accesul pe site-ul nostru, poate fi necesară furnizarea de informaţii cu caracter personal, cum ar fi e-mail-ul şi numărul de telefon. Aceste informaţii însă nu vor fi folosite pentru a transmite alte informaţii despre serviciile instituţiei noastre.

CENTRUL MEDICAL TOTALCLINIC S.R.L. se obliga să asigure confidenţialitatea vizitatorilor site-ului său. Nu vor fi transmise către terţi nici un fel de informaţii cu caracter personal, excepţie făcând terţii parteneri care asigură buna funcţionare a acestui site.

Pot fi furnizate către terţe persoane atât informaţii de ordin general, trafic pe site, cât şi alte informaţii statistice care nu conţin date cu caracter personal.

Acest site utilizează tehnologii care permit colectarea anumitor informaţii cu caracter tehnic despre utilizator: adresa de internet, sistemul de operare folosit, tipul browser-ului, şi informaţii despre traficul realizat pe site-ul nostru.

Toate aceste informaţii colectate prin intermediul site-ului de către CENTRUL MEDICAL TOTALCLINIC S.R.L. au scopul de a ajuta la îmbunătăţirea serviciilor sale.

În funcţie de numărul de programări neonorate, societatea îşi rezervă dreptul să limiteze accesul la programări al clientului respectiv.